Sevdalinka

Sevdalina je bosanska lirska, ljubavna, gradska pjesma. Nastala je od turske riječi sevdah koja označava ljubavnu čežnju i ljubavni zanos. U sevdahu je orijentalna duhovnost, čija je osnovna karakteristika – naglašeni senzualizam, došla do punog izraza.

Sevdalinka je pjesma urbanog bosanskog prostora. Prvobitno je nastala među vladajućim krugovima, agama i begovima, po gradovima kao što su Sarajevo, Travnik, Banja Luka, Prijedor, Mostar i drugi, te se kasnije raširila i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Sevdah je pojam koji označava dio bosanske baštine, ne samo u muzici, nego u narodnoj nošnji, unutrašnjim kućnim motivima, emocijama bosanskih ljudi i bosanskoj tradiciji.

Iako je Bosna i Hercegovina prošla kroz sva previranja u posljednja dva vijeka, njeni ljudi i dalje čuvaju osjećaj sevdaha širom Bosne. Narodnu nošnju je teško naći, ali tradicionalni interijeri i dalje opstaju u mnogim bosanskim kućama. Dok se tradicionalna arhitektura može posmatrati u sklopu zaštićene kulturne baštine kao što je "Inat kuća".

Sevdalinka spada u red najviših ostvarenja nacionalne kulture. O njoj su pisali mnogi književnici i teoretičari književnosti, etnomuzikolozi i sakupljači narodnog blaga. Svi se uglavnom slažu u jednom – sevdah je onaj osjećaj kada plačeš, a sretan si.

Zaim Imamović - U Stambolu na Bosforu
Safet Isović - Moj dilbere
Silvana Armenulić - Šta će mi život
Himzo Polovina - Emina